Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Dyplomy fotograficzne Szkół Artystycznych TOP-ART z lat 1997-2004
"Odsłona 1-5" 20.6.2005 - 15.9.2005


"Sztuka, to szukanie drogi od nas do świata zewnętrznego,
a fotografia stanowi dla niej nową szansę" Zbigniew Dłubak


plakatplakat

 

Edukacja fotograficzna w Szkołach Artystycznych "TOP-ART" (prowadzona od 1994 r.)
kończy się dwuczęściowym egzaminem dyplomowym.
Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest przygotowaniem pracy dyplomowej,
obejmującej część teoretyczną i ilustrującą ją część praktyczną w postaci zestawu,
składającego się z 10 zdjęć.
Spośród kilkudziesięciu zestawów dyplomowych, powstałych w latach 1997-2004,
dokonano wyboru 40 najciekawszych fotografii 9 autorów i opatrzono je wspólnym tytułem "Odsłona I-V".

PREZENTOWANI AUTORZY I TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

1. BOGUMI£A DANIELUK
Pustkowia Namibii i RPA. Fotografia krajobrazowo-przyrodnicza, 2002 - 5 prac

2. EWA FIEDOROWICZ
Ruch w fotografii, 2001 - 5 prac

3. ANNA GRZESIUK
Fotografia martwej natury na podstawie własnych doświadczeń, 1998 - 3 prace

4. DARIUSZ JANOWSKI
Podstawowe metody obróbki zdjęć fotograficznych techniką cyfrową, 1997 - 6 prac

5. BARTOSZ KOWALIńSKI
Fotografia współczesnej architektury na przykładzie Berlina, 2004 - 4 prace

6. PAWE£ KULA
Kamera otworkowa - narzędzie pracy twórczej we współczesnej fotografii,1998 - 4 prace

7. ARKADIUSZ PIęTAK
Tonowanie odbitek czarno-białych, 2001 - 5 prac

8. JOANNA RADWAN
Dokument wychodzenia z ciemności na przykładzie Chrześcijańskiego Ośrodka
dla Osób Uzależnionych w Broczynie
, 2002 - 5 prac

9. MAGDALENA SOSIńSKA
La Defense w fotografii - doświadczenia własne,1999 - 2 prace


Wszystkie prace dyplomowe powstały pod kierunkiem Tadeusza Czerniawskiego,
fotografika, absolwenta Akademii Filmowej (FAMU) w Pradze.

1 | 2powrót do strony głównej | powrót do archwium