Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Michał Brzeziński - "Mnemosyne"

17.11.2007 - 31.01.2008

"Video ergo sum" Michał Brzeziński

Michał Brzeziński

Michał Brzeziński, ur. w 1975r., absolwent filmoznawstwa przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, artysta i teoretyk wideo, którego głównymi mediami są media ekranowe: telewizja internet, DVD.

Prace jego łączą tradycję sztuki wideo i filmu eksperymentalnego i stanowią medytacje na temat tożsamości w świecie nowych mediów.

Jest twórcą m.in. następujących projektów: influence av, passion pain, landszaft a sprawa polska rise.

Prezentacje

 • II Targi Sztuki w Rze¼ni Miejskiej w Poznaniu,
 • galeria Space-twotentwo w Londynie,
 • BWA w Lublinie,
 • kolekcja Galerii Wymiany: "Nowe Energie Video" w Centrum Sztuki w Poznaniu,
 • "DVD - nowe energie wideo!" w galerii Manhattan w Łodzi.
 • cykl wykładów Krzysztofa Jureckiego "Suplement do historii polskiego filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006)" w CSW Ła¼nia w Gdańsku,
 • galeria Kont w Lublinie,
 • galeria Wozownia w Toruniu,
 • CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie,
 • Berlin - podczas Directors Lounge - w ramach pokazu Galerii Projekt O.R.,
 • Galeria INNER SPACES w programie Asia Europe Mediations,
 • Łód¼ Biennale 2006,
 • galeria Arsenał w Białymstoku,
 • galeria Bunkier Sztuki w Krakowie.

Teksty na temat jego twórczości prezentowane były w pismach takich, jak EXIT, czy OBIEG, natomiast na łamach ART EON został uznany przez Krzysztofa Jureckiego za najważniejszego teoretyka wideo.

W katalogu Polska Sztuka Wideo opublikowanym w czerwcu 2006 jest wymieniany wśród najbardziej reprezentatywnych polskich artystów wideo.

AGNIESZKA KULAZIŃSKA

"Mnemosyne" jest próbą wniknięcia w podświadomośæ, pamięæ. Artysta pyta czy można poruszaæ się poza światem znaków, czy wideo może wniknąæ w sferę podświadomości, generowanych przez nią obrazów. Nie uciekając przy tym do manipulacji tym co realne a działając na odbiorcę czystym językiem medium - obrazem, d¼więkiem. Wideo Brzezińskiego jest próbą oddania stanu dostępnego w medytacji, gdzie człowiek przekracza jednostkowy byt. Nie ma w nim podziałów - duch, pamięæ, materia stapiają się w jedno. Co odróżnia film "Mnemosyne" od innych utworów z nurtu medytacyjnego? Nie jest on obrazem medytującego artysty lecz obrazem do medytacji. Oddziałuje on w równym stopniu na artystę i odbiorcę.

MICHAŁ BRZEZIŃSKI

Praca wideo MNEMOSYNE poszerzyła się o cykl grafik, wobec których wideo stanowi w przestrzeni galerii treśæ esencjonalną ale i ulotną, realną wartośæ artystyczną. Kontekst grafik wprowadza nas w tematykę relacji efemerycznej wartości piękna wideo do sztuk plastycznych, fotografii, czy filmu. Wystawa składa się z 12 grafik stanowiących przemysłowe dekoracje dla współczesnych wnętrz. Prace powstały na PCV i są przeniesieniem kadrów DV PAL do postaci wektorowej w DTP w sposób całkowicie cybernetyczny i mechaniczny, charakterystyczny raczej dla działań agencji reklamowych niż rynku sztuki. Za pomocą pocztówkowej stylistyki reprodukcji wystawa ukazuje użytkową i komercyjną funkcję sztuki jako przestrzeni handlu. W cieniu pozostaje praca wideo jako esencjonalny nośnik, prawda odbijająca się w artefaktach, które następnie trafiają jako gadżet na ściany użytkowników sztuki. Dla nich jest to właśnie wspomnienie, jako ¼ródło piękna

Michał Brzeziński
"Mnemosyne"