Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Jean-Marc Caracci - Homo Urbanus Europeanus

23.10.2009 - 20.12.2009

Jean-Marc Caracci

Jean-Marc Caracci, fotograf-samouk sycylijskiego pochodzenia, urodzi´┐Ż si´┐Ż w 1958 r. w Tunezji. Od pierwszego roku ´┐Życia mieszka w Montpellier, na po´┐Żudniu Francji.

Od zawsze g´┐Ż´┐Żwnym przedmiotem jego bada´┐Ż fotograficznych by´┐Ż Cz´┐Żowiek, miejski aspekt istoty ludzkiej... inaczej "miejska istota." Inspiracj´┐Ż odnalaz´┐Ż w pracach takich fotografik´┐Żw jak Henri Cartier Bresson, Elliott Erwitt czy Raymond Depardon.. oraz w stylu ameryka´┐Żskiego malarza Edwarda Hoppera.

W swej formie, projekt Homo Urbanus Europeanus ukazuje przede wszystkim samotne postacie, uchwycone w miejskim otoczeniu. Nie oznacza to, i´┐Ż autor chce pokaza´┐Ż samotno´┐Ż´┐Ż w mie´┐Żcie... a przy najmniej nie negatywn´┐Ż i smutn´┐Ż jej cz´┐Ż´┐Ż. Jego obrazy wyra´┐Żaj´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż z przebywania w mie´┐Żcie i czerpania z jego mo´┐Żliwo´┐Żci. Samotni miejscy ludzie sfotografowani przez Caracciego przypominaj´┐Ż kr´┐Żl´┐Żw ulicy, krocz´┐Żc dumnie poprzez miasto, kt´┐Żre wydaje si´┐Ż do nich nale´┐Że´┐Ż. Uchwyceni pojedynczo, wyizolowani z t´┐Żumu, ci ludzie, te postacie nie wiedz´┐Ż, i´┐Ż odgrywaj´┐Ż rol´┐Ż, wkomponowan´┐Ż bez ich wiedzy w ich naturalne ´┐Żrodowisko.

Caracci zwyk´┐Ż mawia´┐Ż w odniesieniu do projektu "Homo Urbanus Europeanus" : "Pracuj´┐Ż dla Europy". Na poziomie filozoficznym projekt wyra´┐Żnie zajmuje polityczne stanowisko. Europa a przede wszystkim jej stolice wyznaczaj´┐Ż ramy - ide´┐Ż za´┐Ż jest po´┐Ż´┐Żczenie wszystkich kraj´┐Żw europejskich poprzez fotografi´┐Ż.. niezale´┐Żnie czy kraje te nale´┐Ż´┐Ż do Unii Europejskiej czy jeszcze nie. Obrazy stworzone w Warszawie, Tallinie czy te´┐Ż Pary´┐Żu charakteryzuj´┐Ż si´┐Ż "europejsko´┐Żci´┐Ż". Narodowe i kulturowe osobliwo´┐Żci s´┐Ż wy´┐Ż´┐Żczone, na ile to mo´┐Żliwe, ze sfery dzia´┐Żania. Patrz´┐Żc zatem na zdj´┐Żcia projektu, nikt nie jest w stanie rozpozna´┐Ż konkretnego pa´┐Żstwa czy miasta (za wyj´┐Żtkiem samych ich mieszka´┐Żc´┐Żw).. ka´┐Żdy, natomiast, potrafi rozpozna´┐Ż w nich wszystkich Europ´┐Ż.

Projekt "Homo Urbanus Europeanus" rozpocz´┐Ż´┐Ż sie w czerwcu 2007 r. w Bratys´┐Żawie. Nast´┐Żpnie rozszerzy´┐Ż si´┐Ż o Ryg´┐Ż, Wilno, Sofi´┐Ż, Madryt, Warszaw´┐Ż, Rzym, Lublan´┐Ż, Zagrzeb, Belgrad, Helsinki, Tallin, Reykjavik, Pary´┐Ż, Bruksel´┐Ż, Oslo, Sztokholm, Prag´┐Ż, Berlin, Istambu´┐Ż, Lizbon´┐Ż, Tiran´┐Ż, Budapeszt i Wiede´┐Ż. W ramach projektu odwiedzono dotychczas 25 stolic europejskich i metropolii... kolejne s´┐Ż w planach.

Jean-Marc Caracci - Homo Urbanus Europeanus