Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Elias Tobares, Grażyna Wykowska - Podróż pisana obrazem / Viaje imagen escrita

Wernisaż / Vernissage: : 25/05/2013, 18:15 g. / hs

Elías Tobares, artysta argentyński. La Rioja (Argentyna). Absolwent Wydziału Sztuk Plastycznych - Universidad Nacional de La Rioja (Argentyna).

Elías Tobares, artista argentino. La Rioja ( Argentina ).Graduado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de La Rioja (Argentina).

Grażyna Wykowska, ekonomista, miłośnik sztuki i podróży. Szczecin (Polska) – Hamburg (Niemcy). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Polska).

Grażyna Wykowska, economista, amante del arte y de viajar. Szczecin (Polonia) - Hamburgo (Alemania). Graudada de la Escuela de Economía de Varsovia (Polonia).

We współczesnym świecie fotografują praktycznie wszyscy. Fotografia towarzyszy nam codziennie. Możemy ją spotkać już nie tylko w prasie, albumach, na wystawach, itd. Pełno jej w internecie. Jest źródłem informacji o teraźniejszości, ale także świadkiem historii. Często bywa wyrazem naszych wspomnień, a może być źródłem osobistej satysfakcji.

Informacja o wystawie.

"Podróż pisana obrazem" to rezultat wspólnej podróży Grażyny Wykowskiej i Eliasa Tobaresa, odbytej między 9 a 25 września 2012 r, po wybranych miejscach Argentyny.

Buenos Aires, La Rioja, Talampaya, Mendoza i Cordoba to „główni bohaterowie” projektu fotograficznego, zawartego w niniejszej książce. Spośród ogromnego materiału fotograficznego wybrano 130 zdjęć, które dla autorów mają szczególną wartość emocjonalną.

Zapisane aparatem obrazy przywołują różnorodne dźwięki muzyczne a towarzyszące temu projektowi słowo, często poetyckie, to kwintesencja myśli i uczuć autorów, inspirowanych obrazem i dźwiękiem.

"Podróż pisana obrazem" to zbiór refleksji słowno – plastycznych, jakie nasunęły się autorom w trakcie tej krótkiej podróży. Dwa spojrzenia: młodej Polki i młodego Argentyńczyka, tworzące jedność. tworzą jedność.

Información sobre la exposición.

"Viaje imagen escrita" es el resultado de un viaje común entre Grazyna Wykowska y Elías Tobares, que se celebró entre el 9 y 25 de septiembre de 2012, a lugares seleccionados en la Argentina.

Buenos Aires, La Rioja, Talampaya, Mendoza y Córdoba son las "protagonistas" del proyecto fotográfico, incluido en este libro. Entre el enorme material, se ha seleccionado 130 imágenes, que, para los autores tienen un valor emocional especial.

Registradas por la cámara, las imágenes evocan una variedad de sonidos musicales, y la palabra asociada a este proyecto, a menudo poético, es la esencia de los pensamientos y sentimientos de los autores, inspirados por la imagen y el sonido.

"Viaje imagen escrita" Una colección de reflexión verbal y visual que los autores han planteado durante este corto viaje. Dos miradas: la joven polaca y el joven argentino, formando una unidad

Elias Tobares, Grażyna Wykowska - Podróż pisana obrazem / Viaje imagen escrita