Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Fotoklub ZAMEK - ZESTAWY II

Wernisaż: 7 marca 2013, godz.17.30

We współczesnym świecie fotografują praktycznie wszyscy. Fotografia towarzyszy nam codziennie. Możemy ją spotkać już nie tylko w prasie, albumach, na wystawach, itd. Pełno jej w internecie. Jest źródłem informacji o teraźniejszości, ale także świadkiem historii. Często bywa wyrazem naszych wspomnień, a może być źródłem osobistej satysfakcji.

Każdego dnia widzimy niezliczoną ilość zdjęć, a tylko nieliczne z nich zapamiętujemy. Czym te zapamiętane fotografie różnią się od innych… Odpowiedź nasuwa się sama. Dobry obraz fotograficzny jest sumą wrażliwości artysty, znajomości narzędzi służących do ich tworzenia, opanowania technik fotograficznych oraz pomysłu.

Zdjęcia powstają łatwo, bo przecież wystarczy skierować obiektyw aparatu na obiekt i nacisnąć spust.migawki. I mamy swoją „fotę”!... Ale, czy na pewno dobrą, zdolną zainteresować innych?

A jeśli zaczęlibyśmy inaczej i najpierw mieli pomysł na zdjęcie, zastanowili się nad doborem właściwego sprzętu do jego realizacji, zastanowili się nad wykorzystaniem oświetlenia, miejsca i czasu. A przed wyzwoleniem migawki pomyśleli o estetyce, zasadach kompozycji i pamiętali, że bardzo ważnym etapem jest etap końcowy , czyli opracowanie zdjęcia, nadanie ostatecznego kształtu,własnego stylu, sposobu jego prezentacji i ... selekcja.

Wystawy przeglądowe są z reguły różnorodne, bo ich twórcami jest kilka osób, o odmiennych zainteresowaniach i różnym doświadczeniu, różnych osobowości. Autorzy, członkowie Fotoklubu „Zamek”, przygotowując wystawę musieli samodzielnie dokonać wyboru tylko kilku prac spośród wielu wykonanych przez siebie. Czy wybrali właściwie musicie Państwo ocenić sami.

Leszek Kurpiewski

Autorzy wystawy

Fotoklub "ZAMEK" jest klubową formą zainteresowań sztuką fotograficzną działającą w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zrzesza miłośników fotografii i diaporamy, fotoamatorów oraz profesjonalistów. Klub jest kontynuatorem powstałego w 1969 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury klubu działającego pod taką samą nazwą.

Podstawowymi formami działalności, w których uczestniczą jego członkowie są spotkania dyskusyjne, plenery, wystawy zbiorowe i indywidualne, warsztaty oraz udział w konkursach krajowych i zagranicznych. Więcej informacji na stronie fotoklub.zamek.szczecin.pl

Autorzy wystawy:

Borek Danuta

Drużyńska Grażyna

Lalak Jolanta

Klinkosz Ann

Nowotarska Regina

Wojtunik Beata

Żylińska Bożena

Fidos Marian

Jaskulski Wiesław

Kaczor Marek

Klimek Artur

Kozanecki Paweł

Krupiński Andrzej

Kurpiewski Leszek

Macioł Kamil

Mateńko Łukasz

Stanisławczyk Marek

Sztraus Ryszard

Fotoklub ZAMEK - ZESTAWY II